img
Perseverance
Coimbatore COVID Aid

Team

Team

Leadership

layout
Tavissi
Tavissi Jain
Founder and Project Manager
layout
Shivani
Shivani Gunasekaran Balaji
Head, Marketing
layout
Amudhan
Amudhan Manivasagam
Technology
layout
Kathir
Kathir Eshvar
Head, Creatives
layout
Advaitha
Advaitha Ashwath
Head, Public Relations
layout
Medha
Medha Vinod
Human Resources
layout
Sadhvi
Sadhvi Surendran
Event Manager
layout
Shefali
Shefali
Legal Counsel

Team

layout
Chitra
Chitra Vairavan
Logistics
layout
Niharrita
Niharrita Prasanna
Social Media
layout
Aditi
Aditi Agarwal
Social Media
layout
Yashwanth
Yashwanth Krishna
Social Media
layout
Raja
Raja Aravind
Logistics
layout
Sarmitha
Sarmitha Balu
Food Chapter
layout
Neha Kannan
Neha Kannan
Social Media
layout
Ritul
Ritul Madhukar
Content
layout
Pranavi
Pranavi Balaji
Food Chapter
layout
Ritika
Rithika S
Public Relations
layout
Rithani
Rithani Manivel
Help Desk
layout
Jaishila
Jaishila
Finance
layout
Niithyin
Niithyin
Technology

Volunteers

layout
Neha Vignesh
Neha Vignesh
Design Team
layout
Bedu
Aaditya Umashankar
Technology Team
layout
Swaran
Swaran Karthikeyan
Videography Team
layout
Shrruthi
Shrruthi Narayanan
Instagram Team
layout
Sneha
Sneha Padmanabhan
Food Chapter Team
layout
Siddharth
Siddharth Mohan
Public Relations
layout
Muid
Muid Ayman
Food Chapter Team
layout
Shubangi
Shubangi Sharma
Events Team
layout
Sreehari
Sreehari
Events Team
layout
Sriaadhith
Sriaadhith Ganesan
Events Team
layout
Suja
Suja Vivekanandan
Events Team
layout
Gnana
Gnana Prakasam
Corporate Affairs
layout
Rahul
Rahul Ravi
Corporate Affairs
layout
Rahul
Nirkhunan Kuppuram
Design Team
layout
Sujan
Sujan Hariharan
Videography
layout
Adharsh
Adharsh
Photography
img